Werkwijze

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat we elkaar even kunnen spreken en kunnen kijken of ik u kan helpen. U kunt mij telefonisch bereiken, maar de voorkeur gaat uit naar een e-mail bericht (info@praktijkvanhal.nl). Ik probeer zo spoedig mogelijk te reageren op berichten. Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten. Berichten die deze dagen binnen komen worden in de regel de maandag of dinsdag erna beantwoord.

Onderzoek voorafgaand aan psychotherapie

Iedere therapie wordt voorafgegaan door een aanmeldingsgesprek. Hierin wordt onderzocht of het voldoende klikt en of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in deze praktijk en mijn methode, of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.
Na het aanmeldingsgesprek volgt een aantal onderzoeks-gesprekken om zowel de klachten als uw levensgeschiedenis in kaart te brengen. Soms zal er aanvullend diagnostisch onderzoek plaatsvinden. In een adviesgesprek zal, naast de praktische zaken rondom de inschrijving in de praktijk en privacyregels, de diagnose en het behandeladvies worden besproken. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, de doelen die u wilt bereiken en uw veranderbehoefte.
Als in de loop van de gesprekken blijkt dat een gesprek met een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicatie, kunt u in de meeste gevallen een afspraak maken bij de psychiater met wie ik samenwerk. In mijn praktijk werk ik samen met Lieselotte van Dongen, (kinder-en jeugd) psychiater.

Intercollegiaal overleg, samenwerking en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten is dat de indicatiestelling en eventuele knelpunten in behandeling worden besproken in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij gelden de regels van de beroepscode voor psychotherapeuten. Ik werk samen met andere psychotherapeuten en collega’s van andere disciplines zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten gespecialiseerd in psychosomatiek. De praktijk is aangesloten bij Rondom Psychotherapie, een vereniging in de regio Zuid- Kennemerland voor vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen.

In geval van crisis

De praktijk is tijdens kantooruren geopend. Er zijn geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie wordt aangeraden contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langer durende afwezigheid (vakantie of ziekte) zal ik door een collega worden waargenomen. Gezamenlijk zal worden ingeschat of een overbruggend contact met een collega-psychotherapeut nodig/ wenselijk is.

Verzekerde Zorg

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. U hebt hiervoor wel een verwijzing voor ‘Specialistische GGZ’ van de huisarts nodig en er is een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden (zie onder). Zorgverzekeraars brengen het eigen risico in rekening. In 2020 gaat dit om een bedrag van € 385,- euro, mits u uw eigen risico niet hebt verhoogd.

Vergoeding

Deze praktijk werkt ongecontracteerd.  Vergoeding geschiedt middels restitutie. De rekening wordt aangeleverd in een zogenaamde DBC-factuur. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, dan is de vergoeding meestal maximaal, indien vergoeding volgens het NZa-tarief bij uw verzekeraar bestaat. U kunt het beste contact opnemen met uw verzekeraar over de vergoeding voor het starten van een behandeling indien vergoeding is gewenst. Van belang te weten en aan te geven bij navraag bij de zorgverzekeraar, is dat deze praktijk aan alle wettelijke eisen die de NZa stelt, voldoet. 

 

DBC

Psychotherapie wordt gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, en/of na 1 jaar, aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) ontvangt u een vergoeding.

Natura en restitutiepolissen

Als mensen een restitutiepolis hebben mogen zij zelf een zorgverlener kiezen. Aan het eind van de behandeling of als er een DBC wordt gesloten wordt de rekening bij u ingediend en kunt u deze declareren bij de zorgverzekeraar. In dit geval vergoedt de zorgverzekeraar meestal grotendeels of de gehele behandeling. De restitutiepolis is vaak iets duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te garanderen. Bij een naturapolis wordt een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed (vaak tussen 60-75%), het resterende bedrag van de rekening dient u dan zelf te betalen.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd, dwz. minimaal 72 uur van tevoren, maar bij voorkeur minimaal een week van tevoren. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van spraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OVP/OZP tarief van in 2022 €117, 13,- euro per sessie (45 min.).

Zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde GGZ en basis-GGZ.