Praktijk voor Inzichtgevende Psychotherapie en Psychoanalyse van Hal

Als u last hebt van terugkerende psychische problemen (b.v. angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen of terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als kortdurende behandelingen niet beklijven, kan het zijn dat u baat kunt hebben bij een langer durende inzichtgevende psychotherapie bij een psychotherapeut.

Mijn naam is Vanessa van Hal. Ik studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden (richting volwasseneducatie). Vervolgens werkte ik als Management Development-adviseur bij verschillende organisaties, als laatste bij de Raad voor de Kinderbescherming. In die functie begeleidde ik managers, medewerkers en jong talent in hun persoonlijke ontwikkeling. Geboeid door de binnenwereld van mensen heb ik de overstap gemaakt naar de psychotherapie en heb ik de vierjarige postacademische opleiding tot psychotherapeut afgerond bij de RINO in Amsterdam. Sinds 2019 ben ik kandidaat lid van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV) en in opleiding tot psychoanalytica in Amsterdam. 

Ik heb veel ervaring met de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen en adolescenten en heb affiniteit met de behandeling van vroegkinderlijke traumatisering (mishandeling, emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik). 
Verder ben ik vertrouwd met de behandeling van autonomieproblematiek bij vrouwen (vrouwen die moeite hebben om richting te geven aan hun leven, uitende in klachten als angst, depressieve gevoelens en lichamelijke klachten). 
In de inzichtgevende psychotherapie worden onderliggende innerlijke tegenstellingen blootgelegd die aanleiding geven tot problemen. Hierdoor zullen klachten verminderen en ander gedrag mogelijk worden (psychodynamische psychotherapie).

“Als psychotherapeut wil ik mijn cliënt een veilige omgeving bieden om meer inzicht te krijgen in belemmerende en beperkende patronen in denken, voelen en doen en deze helpen te veranderen om zodoende weer meer sturing in het leven te kunnen gaan ervaren. Mijn behandelingen zijn persoonsgericht. Ik kijk samen met de cliënt wat er nodig is om weer energie en vertrouwen te krijgen waarbij ik uitga van de veerkracht van mensen. Ik werk inhoudelijk volgens de laatste richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg en draag zorg voor de kwaliteit van mijn werk door regelmatige bijscholing, supervisie en intervisie.”