Aanmelding & Contact

Indien u zich wilt aanmelden en in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de behandeling, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website. U wordt dan binnen enkele dagen telefonisch of per email benaderd. Bij aanmelding hoort u of er een wachtlijst is en hoe lang deze is.
De verwijzing van de huisarts moet aan een aantal vereisten voldoen. Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

Checklist

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen).
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-V code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Contact

U kunt contact met mij opnemen m.b.v. onderstaande beveiligd contactformulier of via mijn e-mailadres. N.B. Het e-mailadres dat ik voor de praktijk gebruik is beveiligd .